OKR-FUNCTIONALITEIT Vernieuwd

OKR-FUNCTIONALITEIT

In het “Aanmaken factuur scherm” (of factuur tussenscherm) is het vinkje “NAP/OKR uitschakelen” vervangen door 4 keuzemogelijkheden/ opties (zie Figuur 67) nl.:

1. Ja, tellerstand doorsturen
2. Nee, APK-melding gedaan
3. Nee, tellerstand oud
4. Nee, fact. Bedrag <150


Figuur 67 (Factuur aanmaken scherm -> Nieuwe OKR-functionaliteit)

Als men, bij de instellingen, heeft aangegeven dat de tellerstand nooit moet worden doorgestuurd, dan zijn de 4 keuzemogelijkheden niet instelbaar. (Zie Figuur 68)


Figuur 68 (Factuur aanmaken scherm -> optie: tellerstand nooit doorsturen is actief -> OKR-opties niet in te stellen)

De nieuwe keuzemogelijkheden/ opties werken als volgt:

Ad Optie 1. “Ja, tellerstand doorsturen”)
Deze optie wordt automatisch aangezet als geldt:
- Men heeft de optie “Tellerstand altijd doorsturen” aan staan. (Bij de voertuiginstellingen)
- Men heeft de optie “tellerstand doorsturen bij factuurbedrag > €150,-“ aan staan en het (klant) factuurbedrag is daadwerkelijk groter dan €150,-. Een van de volgende situaties kunnen dan hierbij nog aanvullend aangegeven zijn:
• De nieuwe tellerstand is niet gelijk aan de in CSS laatst bekende tellerstand
• De nieuwe tellerstand wijkt niet meer dan 100.000 km af van de laatst bekende tellerstand
• Er is nog niet eerder een tellerstand geregistreerd voor he betreffende voertuig in CSS

Verder kan men deze optie altijd zelf nog aanzetten.
Stel het factuurbedrag is kleiner dan de aangegeven €150,- dan zal de optie “Nee, fact. Bedrag < 150” geselecteerd worden. Als men dan toch een tellerstand wenst door te sturen, dan kan men zelf de optie “Ja, tellerstand doorsturen” selecteren alvorens men verder gaat met het factureren van de werkkaart.

Ad Optie 2. “Nee, APK-melding gedaan”)
Als men al een APK-melding heeft uitgevoerd voor het betreffende voertuig op de betreffende werkkaart dan zal deze keuze standaard geselecteerd zijn. Bij een APK-melding wordt immers automatisch al een tellerstand geregistreerd bij de RDW. Men kan er dan zelf nog altijd voor kiezen om de tellerstand toch door te sturen.

Ad Optie 3. “Nee, tellerstand oud”)
Als de ingegeven tellerstand gelijk is aan de tellerstand zoals deze in CSS geregistreerd is, dan zal deze keuzemogelijkheid standaard geselecteerd zijn. (Dit geldt ook voor alle andere denkbare situaties die niet onder optie 2 of 4 vallen.)

Ad Optie 4. “Nee, fact. Bedrag <150”)
Het factuurbedrag (dat wordt doorberekend aan de klant) moet groter zijn dan €150,-. Als deze voorwaarde niet geldt, dan wordt deze optie standaard geselecteerd.

Ook in het “voertuig instellingen” scherm heeft er een aanpassing plaatsgevonden. (zie Figuur 69)
De optie “Na elke factuur vanaf €150,- doorsturen” is nu opgesplitst in:
- Doorsturen na factuur wanneer tellerstand niet ouder dan x dagen is.
- Doorsturen vanaf factuurbedrag van €150,- (incl. BTW)


Figuur 69 (Voertuig instellingen scherm -> OKR instellingen aangepast)

In onderstaande tabel is aangegeven wat de opties precies betekenen. (zie Tabel 1)

OptieBetekenis
Nooit De tellerstanden worden nooit doorgestuurd.
Altijd (bij elke tellerstand mutatie) Bij elke mutatie van de tellerstand wordt deze doorgestuurd.
Na factuur wanneer tellerstand niet ouder dan ‘x’ dagen De tellerstand wordt alleen doorgestuurd (na een factuur) als de stand niet ouder is dan ‘x’ dagen.
Na factuur wanneer tellerstand niet ouder dan ‘x’ dagen en vanaf een factuurbedrag (incl. BTW) van € 150,- De tellerstand wordt doorgestuurd (na een factuur) als de stand niet ouder is dan ‘x’ dagen en vanaf een factuurbedrag van €150,- (incl. BTW)

Tabel 1 (Overzicht van de OKR opties in CSS)

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.