EXPORTEREN HISTORISCHE ARTIKELVOORRAAD

EXPORTEREN HISTORISCHE ARTIKELVOORRAAD

Bij het exporteren van de historische artikelvoorraad kon men voorheen alleen maar kiezen voor de optie om naar Excel te exporteren. Hier zijn nu twee opties bijgekomen (zie Figuur 9), namelijk:

- Exporteren naar Open Office
- Exporteren naar een CSV bestand


Figuur 9 (Exporteren historische artikelvoorraad)

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.