Kentekenloket Facturatie

Voor de Kentekenloket Tarieven Tabel 2020.01, zie onderaan dit document. Car-Systems is niet verantwoordelijk voor enige zet-drukfouten of foutieve prijs-weergave.

LET OP! De instructie hieronder alsmede de schermafdrukken van CSS / Carsys bevatten voorbeeld bedragen, ooit gebaseerd op tarieven van 2018! Let dus op dat u de daadwerkelijke tarieven gebruikt die door Kentekenloket gehanteerd worden. Klik hier voor het PDF 2020.01

Factuurspecificatie Kentekenloket
U heeft mogelijk onlangs een E-Nieuwsbrief ontvangen van het Kentekenloket.nl. Hierin wordt benadrukt dat de factuurspecificatie in veel gevallen niet correct is. Dit kan als gevolg hebben dat de RDW uw erkenning kan intrekken.

Car-Systems wil u graag hierbij assisteren en laten zien hoe dit eenvoudig ingericht kan worden om de facturatie correct en snel af te kunnen handelen.
 
 

Verrichtingen gebruiken voor facturatie

Het Kentekenloket heeft in hun voorbeeld "gekoppelde artikelen" gebruikt. Wij adviseren u echter hiervoor "verrichtingen" te gebruiken omdat dit geen verstoring van uw bedrijfsvoering zal hebben en eventuele rapportages gemaakt door derde op de database van Carsys.

 

Voorbereiding van verrichtingen opbouw

Maak eerst, a.d.h.v. de rekenvoorbeelden van het Kentekenloket, de volgende "losse verrichtingen" aan. Let hierbij op de bijbehorende bedragen en het juiste BTW tarief. Dit tabel toont "artikelnummer" maar dat moet dus een "verrichting" zijn.

 


Navigeer via de menu lijst naar "beheer verrichtingen/werkzaamheden".
 
Klik op "nieuwe verrichting"
 

Vul hier alle "gegevens/waardes" in en klik op "opslaan". En herhaal deze actie dus voor"iedere lege" uit de lijst.
 


Doe hetzelfde nu met alle "tenaam verrichtingen" uit de lijst. Let op! Hierin worden de"administratiekosten" in de omschrijving gezet.
 


Maak nu de "hoofd-verrichtingen" aan op dezelfde manier. Let op! Gebruik hier in de omschrijving van "iedere hoofdverrichting" het woord "kentekenloket" Hierdoor zult u straks zeer snel en eenvoudig de juiste verrichting kunnen vinden en op een werkorder plaatsen.
 
Koppelen van de verrichtingen

Het is belangrijk om de verrichtingen op de juiste wijze te koppelen. Let hierbij dus goed op de gegevens uit het tabel van het kentekenloket.

Voorbeeld uit tabel:
De hoofdverrichting "tenaamstel" moet gekoppeld worden met de administratiekosten"tenaam01' en de RDW leges uit "leges01"


 

Ga weer naar verrichtingen en zoek de eerste hoofdverrichting "tenaamstel" dubbel-klik om deze te openen. 


Ga naar het tabblad "koppelen"


Klik op Verrichtingen


Zoek de verrichting tenaam01 en klik op selecteer.


Doe dit nogmaals voor de leges01 en klik op "opslaan"

De eerste "hoofdverrichting" is nu klaar. Herhaal deze koppel stappen voor "iedere hoofdverrichting" uit de lijst. 
 
Verrichting op werkorder plaatsen.

Als u een werkorder open heeft staan kunt u direct beginnen met het typen van het woord"kentekenloket"
Een scherm opent met de zoekresultaten


Selecteer de gewenste verrichting en klik op toevoegen. De verrichting staat nu op de werkorder en we kunnen gaan factureren.
 
De factuur is nu correct.
 
Bekijk hier eventueel nogmaals het kentekenloket document met betrekking tot dit onderwerp.
 
 
 
Tarieven volgens Kentekenloket per 1-1-2020

 Klik hier voor het PDF 2020.01

mceclip0.png

 
 
 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.