Loyaliteitsbepaling

 

 
 

Uitleg Loyaliteitsbepaling Functie
Vanaf versie 5.57. Beschikbaar in de CRM module.

Middels de Loyaliteitsbepaling functie kan men inzicht krijgen in de Loyaliteit van uw bestaande werkplaats klanten.
Afhankelijk van u eigen ingestelde waarde, laat deze functie zien of een klant regelmatig terugkeert. Tevens laat het zien of er nieuwe klanten uw werkplaats bezocht hebben.
Kortom, een indicator waarmee u indien gewenst, actie kunt ondernemen voor klanten behoud.
Hier volgt een voorbeeld van Loyaliteit ingesteld op 12 maanden. Dus iedere klant waarvoor geen factuur gemaakt is over een periode van 12 maanden, wordt beschouwd als uitloop klant. Een factuur voor een niet bestaande klant wordt daardoor dus ook beschouwd als een nieuwe klant.
 
 
 
 
Instellen van loyaliteitsbepaling.
Via het menu klanten gaat u naar loyaliteitsbepaling.
 
Selecteer hier u gewenste maanden in.
Genereer nu snel en eenvoudig een loyaliteits-rapport. De knop bevindt zich in het klanten scherm naast de CRM knop. 
Dubbel klik op de gekozen maand om inzicht op de betreffende klanten te krijgen.
Als we kijken naar Mei 2016, zien we dat 30 klanten niet meer geweest zijn (uitloop) binnen de gestelde periode van 12 maanden en dat er 25 nieuwe klanten (nieuw) bijgekomen zijn. Dat betekent buiten de uitloop een terugval in het klantenbestand. Belangrijk te weten is dat er dus 30 klanten mogelijk niet meer loyaal zijn aan uw service.
Let op! Het is een indicator met open waardes. Dat wil zeggen, dat wanneer een klant in de volgende maand wel terugkeert, dit ook in de rapporten meegenomen zal worden. Verder zien we in dit rapport het aantal werkplaats doorgangen, het aantal APK's en de steekproeven in de betreffende maand.
Sorteer de lijst eventueel door een dubbel klik op de betreffende kolom.
We zien de uitloop klanten en de nieuwe klanten. ook is de datum van laatste bezoek te zien in de laatste kolom. U kunt een klant proactief benaderen via telefoonemail of sms knop. Dubbel klik op een geselecteerde klant om de klant historie te bekijken.
 
Hoe zijn de waardes berekent? De telling is per maand. In de betreffende maand wordt 12 maanden terug gekeken. Een uitloop klant is dus niet zichtbaar (geteld) in maanden ervoor of erna. Advies is dan ook om deze functie per maand te beheren.
 
 
 
 


0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.