Vrijwaringsbewijs e-mailen (of afdrukken)

Indien men gaat vrijwaren vanuit CSS komt men in eerste instantie terecht in het ORB menu. (zie Figuur 1)


Als men hier kiest voor de optie "Vrijwaren (ORB)" dan krijgt men na afloop (als de transactie correct is verlopen) een overzicht scherm te zien. (zie Figuur 2)


Dit overzicht scherm krijgt men overigens ook indien men in de ORB historie een transactie selecteert.
Indien men in het ORB overzichtscherm nu op de "Afdrukken" knop klikt dan krijgt men het nieuwe keuze menu (zie Figuur 3) voor:
- het afdrukken van het bedrijfsvoorraadbewijs
- het afdrukken van het vrijwaringsbewijs
- het e-mailen van het bedrijfsvoorraadbewijs
- het e-mailen van het vrijwaringsbewijs


Figuur 1 (ORB menu)Figuur 2 (ORB overzicht scherm -> "Afdrukken A4" knop)Figuur 3 (ORX afdrukken selectie scherm)

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.